VRH (LITTER) "C"
* 23.5.2007
Narozeno: 2x feny a 2x pes - Born: 2x Females and 2x male


jméno / name
DKK / HD
DLK/ ED
OCD
poznámky / notes
CASPER

Foto- 2 roky

Pes
male
_
_
_
_
CODDY


Pes
male
_
_
_
_

CLARE
Chovná (stud female)

Foto- 2 roky
 
Foto- 5 let
www.bonneclaire.cz
zemřela + 2015
Fena
Female
0/1
0/0
_

Res. CAC, 9x VÝBORNÁ, VELMI NADĚJNÁ
Zkoušky: BH, ZOP, ZZO

Res. CAC, 9x Excellent, Very promissing
Examinations : BH, ZOP, ZZO

 

CONNIE


Fena
Female
_
_
_
_
m.: Angela z Tichého údolí
RODIČE
PARENTS

o.: Faron Adbeco - chovný I, DKK 0/0,
výborný 4, V2 - Res.CAC ČR