KESSIE Gold od Zlatého Roxe

*06.09.2017
Bonitační kód: CHOVNÁ míry: 34 / 43 nos: 3,5 cm


Kessie Gold - 5 let

       

Výstavní úspěchy:
Výborná 1
, Vítěz třídy mladých


Zdravotní vyšetření:


Vyšetření srdce : 3.2.2022 - MVD negativní ( poslech, Echo, Doppler)
Dědičné oční vady (DOV) 2020 - NEGATIVNÍ

Episodic falling (EF), curly coat dry eye syndrome - (CC) - čistá / čistá


CH. FLER Gold od Zlatého Roxe

ŠAMPION CZECH REPUBLIC
JUNIOR ŠAMPION ČR
8x Výborná 1, 3x CAJC, 5x CAC


Zdravotní vyšetření:
Vyšetření srdce: 18.1.2017 - vyšetření srdce - MVD negativní
Vyšetření srdce: 17.2.2016 - poslech, Echo a Dopplerovo mapování - vše NEGATIVNÍ
Episodic falling (EF), curly coat dry eye syndrome - (CC) - čistá / čistá

Dědičné oční vady DOV negativní, Pately 0/0
Ch. William Shakespeare Bonimo

ČESKÝ ŠAMPION, ČESKÝ GRANDŠAMPION, ŠAMPION ROMANIA, GRANDŠAMPION ROMANIA, 3. místo TOP KAVALÍR RU 2016


Zdravotní vyšetření:
Srdce 2/2017 - bez nálezu
V
yšetření patel 2014 - 0/0
oči - DOV 7/2014 negativní, EFS/CC - čistý (po obou rodičích)